STRATEG

STRATEGII DEFENSIVE SI POLITICI TRANSFRONTALIERE LA DUNAREA DE JOS

Un proiect interdisciplinar

Buciumi

Localitate: Buciumi, com Buciumi
Judet: Sălaj
Tara: Romania

Descriere: castru de unitate auxiliară, ce controla drumul prin pasul Rag şi zona centrală a segmentului de NV al limesului. Localizare: se găseşte la N de satul actual, între pârâurile Lupului şi Mihăiasa, care se varsă împreună în Agrij, pe un platou înalt argilos, care se înclină uşor spre SE in punctul "Cetate" sau "Gradiste"; resturi vizibile la suprafaţa pământului. Cercetări: M. Macrea, V. Lucăcel, N. Gudea, C. Pop 1963-1976; au fost evidenţiate trei faze de construcţie: 1. Castrul de pământ (Holz-Erde-Kastell), plan dreptunghiular, 125x160m, cu colţurile orientate Himmelsrichtung; val de lemn şi pământ de 10 m grosime şi 1,75 m înălţime; şanturi simple cu o deschidere de 9-10 m şi cu o adâncime de 1,50-2 m; porta praetoria pe latura de S; în praetentura au fost descoperite urme de barăci. Trupe: a staţionat într-o primă fază cohorta I Augusta Ituraeorum sag. şi apoi, după 114, cohorta II Augusta Nerviana milliaria Brittonum; 2. castrul de piatră, plan dreptunghiular cu colţurile rotunjite, 134x167 m, cu aceeaşi orientare ca şi precedenta fortificaţie; ziduri de 1,20 grosime în tehnica opus incertum; şanturi simple cu o deschidere de 9-10 m şi cu o adâncime de 1,50-2 m; turnuri de colţ de formă trapezoidală, 5,40x5,50x5,50x7m; turnuri patrulatere de curtină pe latura de S; trei porţi cu intrări duble; porta decumana intrare simplă; în afară de porta praetoria ce are turnuri patrulatere, celelalte au turnuri semicirculare; în interior: Principia 26x32 m; atrium 15,50x16,20 m; basilica cu tribunal 8,25x26m; în spate aedes princiorum flancată de două camere; în latus sinistrum două horrea 12x26 m; în latus dextrum, praetorium 28x30m; în praetentura 6 barăci de piatră, câte trei de fiecare parte a via praetoria; retentura 8 barăci, câte patru de fiecare parte a via decumana; via principalis şi via praetoria cu o lăţime de 7 m; pe baza inscripţiilor, materialului tegular şi a altor descoperiri s-a presupus că fortificatia de piatră a fost construita la începutul sec. III, în timpul domniei lui Caracalla (211-217); trupa care a construit şi ocupat castrul: cohorta II Augusta Nerviana milliaria Brittonum, ce a purtat şi Beiname Antoniniana (Caracalla); într-o perioadă mai târzie, probabil în timpul domniei lui Severus Alexander (222-235), au fost construite nişte clădiri aşezate peste via sagularis; pe latura de S lângă porta praetoria au fost construite două clădiri peste val şi peste via sagularis; aceste clădiri par a data totuşi în perioada târzie a sec. III în timpul sau după părăsirea fortificaţiei. Terme: la NE de castru sunt urme ale aşezări civile; la SE au fost descoperite urme de clădiri, probabil aici vor fi fost termele castrului (FÎNTÎNIŢA BENŢII)
Bibliografie: Christescu 1937, 118, 134; Wagner 1938, 111-112, 174; Szilágyi 1946, 11, 64; Tudor 1969, 252-254; TIR L 34, 41-42; A. Landes, N. Gudea, AMP 5, 1981, 247-271; 7, 1983, 159-183; 8, 1984, 165-210; N. Gudea, AMP 6, 1982, 51-58; Gudea 1997, 42-43, nr. 22; A. Landes-Gyemant, N. Gudea, Das Römerkastell von Buciumi. Vorschläge für eine grafische Wiederherstellung, Saalburg Jahrbuch 51, 2001, 127-151.
MONOGRAFIE: E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, Das Römerlager von Buciumi, Cluj, 1972.

 

 

www.strateg.net4u.ro
STRATEG