STRATEG

STRATEGII DEFENSIVE SI POLITICI TRANSFRONTALIERE LA DUNAREA DE JOS

Un proiect interdisciplinar

Bologa

Localitate: Bologa, com. Poieni
Judetul: Cluj
Tara: Romania
Denumire antica: Resculum

Descriere: castru auxiliar pentru mai multe unităţi militare; scopul era controlul drumului prin pasul Ciupea ca şi zona NV a segmentului de limes. Localizre: se află la E de satul actual, pe un platou înalt de argilă (Lehmplateau) la vărsarea pârâului Secuieu în râul Criş in punctul "Cetate"sau "Gradiste". Urme vizibile la suprafaţă, fortificaţia apare în teren sub forma unui val de pământ, de 2 m înălţime, vizibil pe toate laturile; şantul dublu de apărare se poate observa pe trei laturi, şantul de pe latura E a fost distrus. Cercetări: M. Macrea 1936; E. Chirilă. N. Gudea 1967-1976. Au fost evidenţiate trei faze de construcţie: 1. castrul mic de pământ (Holz-Erde-Kastell), de plan dreptunghiular, 130x152m, laturile mari pe N şi S; palisadă (Holz-Erde-Wall) de aprox. 9 m grosime şi 2 m înălţime; şanturi de 8 m deschidere şi 1,50 m adâncime. Datare: nu se poate data cu precizie momentul construcţiei, probabil în prima fază a cuceririi Daciei sau imediat după acest moment. Trupe: în valul de pământ şi lemn al celei de a doua faze a fost descoperită o ţiglă cu ştampila cohortei I Ulpia Brittonum; 2. castrul mare de pământ, 130x209 m; laturile de E şi V ale castrului mic de pământ au fost lărgite cu aprox. 60 m; şanţurile de pe latura de S au fost astupate şi au fost construit un nou val, folosindu-se materiale mai vechi, piatră, ţigle etc, şi două noi şanţuri; au fost identificate numai via praetoria şi via principalis. Datare: ca elemente de datare se poate menţiona un sesterţ de la Traian 108-110, descoperit sub noul val de pe latura de S, iar în mantaua valului au fost descoperite fibule ce se pot data la începutul sec. II; aşadar cel mai probabil castrul a fost mărit în jurul anului 110. Trupe: cohorta II Hispanorum Cyrenaica; în anul 133 cohorta I Aelia Gaesatorum este atestată de o diplomă militară; 3. castrul de piatră de plan dreptunghiular, 122x213,50m, cu aceeaşi orientare ca şi fazele precedente; zid de 1,80 m grosime în tehnica opus incertum, înconjurat cu două şanţuri de apărare; turnuri de colţ de formă trapezoidală, 3,75x4,50x4,50x5,50 m; porţi simple cu o deschidere de 5,50 m, cu turnuri semicirculare, construite în moduri diferite; în interior au fost identificate resturile de la principia 29x32,50 m, în spate cinci camere, celelalte resturi ale clădirii sunt greu de identificat; în latus sinistrum au fost identificate două clădiri: B- horreum, 28x8 m; C- 28,50x20 m, cu o funcţionalitate nestabilită; în latus dextrum a fost identificată clădirea D, probabil praetorium, 28,50x20 m; în praetentura au fost identificate 8 barăci, câte 4 de fiecare parte a via praetoria, câte două de 16 m l şi alte două de 8 m l; L 40 m în praetentura sinistra şi 50 m în praetentura dextra; barăci au fost identificate şi retentura, câte patru de fiecare parte a via decumana; pe baza inscripţiilor şi a formei turnurilor de poartă această fază a fost construită la începutul secolului al III-lea. Trupe: Cohorta II Hispanorum Cyrenaica şi cohorta I Aelia Gaesatorum, material tegular şi inscripţii; nu sunt atestate şi în alte castre, nu se poate preciza dacă au staţionat simultan; ambele au purtat Beinamen: Antoniniana şi Gordiana. Vicus: la E şi S de fortificaţie s-a dezvoltat un vicus militar. Terme: la aprox. 100 m în faţa porta praetoria au fost identificate termele castrului
Bibliografie: Christescu 1937, 118-119, 186, 188; Wagner 1938, 106-107, 134-135, 152-154; M. Macrea, ACMIT 4, 1932-1938 (1939), 195-233; Szilágyi 1946, 10-11, 64; Kraft 1951, 178; Tudor 1969, 252-253; TIR L 34, 96; N. Gudea, Apulum 10, 1972, 121-150; N. Gudea, Crisia 3, 1973, 109-137; N. Gudea, SMMIM 6, 1973, 25-57; N. Gudea, Limes 10. Xanten, 1974, 312-325; Beneš 1978, 39-40; Gudea 1997, 39-42, nr. 21.
MONOGRAFIE: N. Gudea, Das Römergrenzkastell von Bologa-Resculum. Führer zu archäologischen Denkmälern in Dacia Porolissensis, I, Zalău, 1997.

 


Google Map
Sit georeferentiat STRATEG

 

www.strateg.net4u.ro
STRATEG