STRATEG

DEFENSIVE STRATEGIES AND TRANS-BORDER POLICIES AT THE LOWER DANUBE

In Roman Antiquity. An interdisciplinary project

Feldioara
There are no translations available.

Localitate: Feldioara
Judet: Brasov
Tara: Romania
Denumire antica:
Bibliografie:
  Costea (2004), Costea (1996, pp.133), Costea (1990), Pop and Gudea (1974)

Descriere: Castrul de la Feldioara - "Cetăţeaua”. Localizare:  la 300 m S de sat, pe malul drept al Oltului. Suprafaţă: 1,5 ha. Sondaje în anul 1970; Săpături sistematice în perioada 1973-1976. Castru de piatră, parțial distrus. Urmele castrului sunt aplatizate datorită lucrărilor agricole. Formă patrulateră, cu colțurile rotunjite. Orientarea laturilor  N/NV 58 gr-S/SE 26gr. Laturile formau între ele un unghi drept; laturile au fost identificate numai parțial; laturile lungi ale castrului erau cele de NE și de SV iar cele scurte erau cele de NV și SE. Dimensiunile totale ale castrului măsurau 116 × 135 m. Șanțul de apărare avea lățimea de 11 m, adâncimea de 1,25 m. Zidul era construit din rocă locală, dei 1,10-1,25 grosime, exteriorul fiind fățuit, iar interiorul prezentând neregularități. Pe latura de NV a fost cercetat bastionul de V al porții, cu dimensiunile 6,50 × 5,30 m; zidul bastionului era gros de 0,90 m. Spre spațiul porții bastionul avea 2 contraforturi, primul la 2,50 m de fața exterioară lățime 0,60 m. Materiale dacice și romane. Cărămizi și țigle ștampilate, arme (vf de suliță), unelte și instrumente din fier și bronz, materiale de construcție din fier (piroane, cuie), piese din os, piese din sticlă, piese din piatră (râșnițe, gresii de ascuțit..etc). Cohors II Flavia Numidarum Antoniniana. Porți patrulatere ieșite; turnuri de colț trapezoidale. În anul 1989, în incinta castrului a fost descoperit un tezaur monetar din vremea imperiului. Așezarea civilă identificată la  NE de castru, în imediata apropiere a fortului.

Referinte

  • Costea, F. (1990). Sud-estul Transilvaniei în timpul stăpânirii romane. Cumidava, XV-XIX, 36-56.
  • Costea, F. (1996). Repertoriul arheologic al județului Brașov (I ed).
  • Costea, F. (2004). Repertoriul arheologic al județului Brașov (II ed). Editura C2design.
  • Pop, I. I. & Gudea, N. (1974). Castrul roman de la Feldioara. Cumidava, VIII, 39-55.

Google Map
Sit georeferentiat STRATEG

 

www.strateg.net4u.ro
STRATEG