Problematica proiectului

Organizarea spațială și funcțională a centrelor pre-urbane ce caracterizează perioada dacică clasică constituie o preocupare constantă a comunității arheologice, dar o deplină înțelegere a acestor probleme nu a fost posibilă doar prin intermediul cercetărilor arheologice sistematice, tradițional orientate către studiul zonelor centrale ale siturilor arheologice (zone ce pot fi considerate acropole). Proiectul propus tratează probleme referitoare la organizarea funcțională a spațiului și identificarea limitelor câtorva dintre cele mai importante centre politice, economice și religioase geto-dacice. Studiul post-doctoral va fi orientat cu precădere către patru dintre cele mai semnificative centre dacice localizate în estul Munteniei: Cârlomănești, Pietroasa Mică - "Gruiu Dării", Piscul Crăsani și Târcov - "Piatra cu lilieci". Pentru a aduce răspunsuri la aceste întrebări, propunem o metodologie de cercetare non-invazivă, rezultat al unui set complex de investigații interdisciplinare din domeniile geofizicii și teledetecției: magnetometrie, tomografie de rezistivitate electrică (ERT), georadar (GPR), teledetecție de mică altitudine realizată cu ajutorul unor platforme aeriene radiocomandate.

Prelucrarea imaginilor aeriene

Teledetecție de la mică altitudine cu ajutorul platformelor multicopter

 
@ Dan Ștefan PN-II-RU-PD-2012-3-0363